Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2017

14:02
1656 e29a
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow
drunkenheart
14:01
Przy słabym mężczyźnie kobieta staje się silna. Przy silnym - szczęśliwa.
Reposted fromacetylcoa acetylcoa viaeternaljourney eternaljourney
drunkenheart
13:58
Jest piękna, ale pięknych kobiet się głównie pragnie. Do kochania trzeba znaleźć niezwykłą.
— A. Baniewicz
drunkenheart
13:56
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
drunkenheart
13:53
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
drunkenheart
13:51
Ludzie przywykli do tego, że daje rade. To smutne, bo nawet gdy dzwonią aby pocieszyć mnie to ja pocieszam ich. 
Reposted frompuh puh viaeternaljourney eternaljourney
drunkenheart
13:44
Chcesz mieć racje czy relacje?
drunkenheart
13:39
2538 5734
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatobecontinued tobecontinued

September 24 2017

drunkenheart
20:12
5946 e370
drunkenheart
20:12
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viaeternaljourney eternaljourney
19:49
6393 7947
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow

September 23 2017

drunkenheart
16:04
6098 c8b6
NOW
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
drunkenheart
15:56
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
drunkenheart
15:54
drunkenheart
15:50
9425 061a
Reposted fromoutoflove outoflove viazupson zupson
drunkenheart
15:48
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoutoflove outoflove
drunkenheart
15:46

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
drunkenheart
15:45
Spójrz na własne myśli z pewnego dystansu.
— Regina Brett
drunkenheart
15:43
8581 263c 500
drunkenheart
15:40
Reposted fromolgazet olgazet viaefemerycznyglut efemerycznyglut
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl