Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

drunkenheart
05:24
6413 f48e
Reposted fromdjLangley djLangley viaoutoflove outoflove
drunkenheart
05:21
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się. 
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie. Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— Shams z Tabrizu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
drunkenheart
05:21
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
drunkenheart
05:20
drunkenheart
05:19
4179 cc97
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
drunkenheart
05:18

Zrób to zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów jeśli będziesz czekać.

— Les Brown
Reposted frominpassing inpassing viatoolong toolong
drunkenheart
05:17

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


Reposted fromoutoflove outoflove viatoolong toolong
drunkenheart
05:17
9745 5548
Reposted fromrisky risky viapozakontrola pozakontrola

July 15 2017

drunkenheart
07:04
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
drunkenheart
07:03
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
drunkenheart
06:54

July 14 2017

drunkenheart
16:01
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viapozakontrola pozakontrola
drunkenheart
15:51
On de­bil wciąż nie ku­mał, że ma tok­syczny do­tyk. 
— znalezione
drunkenheart
15:50
Okazało się, że jest miły i zabawny. Nigdy wcześniej się tak nie czułam. Z żadnym z facetów, z którymi byłam. Jest niesamowity. Nie chcę go stracić. Dopiero co go znalazłam.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
drunkenheart
15:49
Dobry pocałunek czujesz między udami.
Reposted fromlluca lluca viapozakontrola pozakontrola
drunkenheart
15:49
To jeden z tych facetów, którzy pożerają każdą cząstkę ciebie. Sprawiają, że czujesz się dopełniona, chociaż wcześniej nawet nie wiedziałaś, że czegoś ci brakuje. Dają ci siłę i jednocześnie osłabiają.
— K. Bromberg – Driven. Namiętność silniejsza niż ból
drunkenheart
15:48
Nie dbaj o to na co nie masz wpływu.
— K. Knap
Reposted fromdziaba dziaba viapozakontrola pozakontrola
drunkenheart
15:47
Może być tak, że lamentujesz, narzekasz albo siedzisz i zastanawiasz się "dlaczego". Może być tak, że poddałeś się, odpuściłeś. Może być tak, że straciłeś ochotę na życie. Może być tak, że nie widzisz celu, przestałeś szukać sensu. Może być tak, że nie wiesz w którą stronę dalej pójść. Krytykując życie nie masz jednak pojęcia, że... może być tak, iż los chce Ci podarować coś lepszego. Pragnie zaoferować Ci większy prezent. Ma ochotę obdarzyć Cię największym szczęściem Twojego życia. Nie hamuj tego. Nie odmawiaj.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapozakontrola pozakontrola
drunkenheart
15:45
drunkenheart
15:44
3632 dbce 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl